Roudnické městské služby

Sběrný dvůr

Odpad zde může uložit občan Roudnice nad Labem bezplatně (do stanoveného limitu, nadlimit za úplatu) po předložení občanského průkazu, potvrzující trvalý pobyt na území města. Odpady od fyzických osob bez trvalého pobytu ve městě a odpady z podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob lze na sběrný dvůr přijímat pouze za úplatu.

Ve sběrném dvoře je možné ukládat:

  • Objemný odpad: Objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce.
  • Nebezpečné složky komunálního odpadu: Jedná se například o mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, autobaterie, linolea...
  • Elektronika: televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, zářivky, výbojky...
  • Bioodpad: Separovaný bioodpad - listí, tráva, větve...

Kontakt

Adresa provozovny:
Krabčická ulice, Roudnice nad Labem

Provozní doba:
duben - říjen: po-pá 7:00-18:00, so 9:00-14:00, listopad - březen: po-pá 7:00-17:00, so 9:00-12:00.

Telefon:
+420 724 882 619