Roudnické městské služby

Aktuálně

Zveřejněno: 25. 05. 2023
Techn zpráva k opravám místních komunikací 2023 (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
výzva chodníky (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Kratochvílova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Řipská (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Poděbradova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Třebízského (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Tylova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
TZ Řipská u Mevy (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
plánek Kratochvílova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
plánek Poděbradova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
plánek Řipská (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
plánek Tylova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
plánek Řipská u Mevy (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
vzorový řez (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
výzva zpevnění zelených ploch (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
zatr.dl. TZ Švermova (soubor pdf)

Zveřejněno: 12. 05. 2023
zatr.dl. TZ sídl. Sever (soubor pdf)